Disclaimer

Stichting Kunstbende, hierna te noemen Kunstbende, verleent je hierbij toegang tot kunstbende.nl. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Kunstbende. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kunstbende. Kunstbende behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Kunstbende spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kunstbende spant zich te allen tijde in om alle betrokkenen te informeren over gebruik van (beeld)werk, citaten, etc. Wanneer je van mening bent dat een plaatsing op de website in strijd is met een copyright in uw bezit, dan ontvangen we hier graag een bericht over via pr@kunstbende.nl.
Kunstbende sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortkomt uit de website.

Deze disclaimer is opgemaakt op 11 november 2014 en kan van tijd tot tijd wijzigen.