Kunstbende Nederland

WhatsApp 06-12076073,  of tik op deze link om ons een bericht te sturen op WhatsApp (bereikbaar van ma t/m vrij van 09:30 tot 17:30)
Bezoekadres 
Polonceau-kade 19 1014 DA Amsterdam
Postadres Postbus 14588 1001 LB Amsterdam
E-mail hallo@kunstbende.nl

TEAM

Directie
Marjolein Rietveld

Wedstrijdcoördinatie & Kunstbende Festival
Anke Koenraadt (coördinator wedstrijd & Kunstbende Young Creators Festival)
Martje Bergsma (assistent wedstrijd & Kunstbende Young Creators Festival)
Jonas de Vries (technisch producent Kunstbende Young Creators Festival)
Teun van den Brink (technisch assistent Kunstbende Young Creators Festival)
Merle Verbraecken (Stagiaire Wedstrijd)

Events & Partnerships
Marloes Bakema

Marketing & Communicatie
Janneke Moerel
Helena Breteler (stagiaire Social Media & Webredactie)
Demi Verbraecken (Beeldredactie)
Marcel de Koning (Beeldredactie)

Talentontwikkeling
Lykele Per Ferwerda
Inge Loohuis (stagiaire Talentontwikkeling)
Tristan Deen (stagiaire Talentontwikkeling) 

Over organisatie

De statutaire naam van Kunstbende is Stichting Kunstbende. De stichting heeft ten doel om alle vormen van kunst onder de aandacht van jongeren te brengen. En de cultuurdeelname onder jongeren op (inter)nationaal te bevorderen door middel van wedstrijden, projecten en festivals. Stichting Kunstbende is een algemeen nut beogende instelling. Deze status geeft donateurs de mogelijkheid om hun gift fiscaal af te trekken van de belasting. Wilt u meer weten, bezoek dan deze pagina van de Belastingdienst. U kunt hier meer lezen over Kunstbende en de Anbi.

Organisatie & Bestuur
Kunstbende bestaat uit een landelijk bureau en twaalf regionale afdelingen. De regio’s zijn ondergebracht bij bestaande culturele instellingen. Het landelijke team bestaat uit vijf medewerkers (4,1 fte), aanvullend met drie stagiaires. Kunstbende volgt de CAO Toneel en Dans voor de verloning van haar medewerkers. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit: Geert van Itallie (voorzitter), Jeanneke Scholtens (penningmeester), Erik van der Hoff (lid), Sharon de Randamie (lid). Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Alle verantwoordelijkheden en afspraken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en een bestuur-directie reglement.

Kunstbende wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Talent & Festivals en Rabobank. Verder werkt Kunstbende samen met verschillende sponsors en partners. De jaaromzet van de stichting is rond de 1 miljoen euro.

De codes
Kunstbende onderschrijft en volgt de codes: Fair PracticeDiversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Governance Code Cultuur
Kunstbende werkt met een bestuursmodel. De afspraken zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directie reglement. Dit model en de afspraken sluiten aan bij de acht principes van de Governance Code Cultuur. Het bestuur houdt toezicht, adviseert en controleert. Het bestuur is samengesteld met leden in en buiten de sector.

Fair Practice
Kunstbende hanteert voor het personeel een eerlijke beloning. We volgen de CAO Toneel en Dans. Freelancers die wij  inhuren voor productie,  coaching, workshops en masterclasses worden marktconform uitbetaald. Voor de inzet van vrijwilligers is een vergoeding beschikbaar. Kunstbende programmeert op verschillende events acts van jonge makers. We zorgen altijd voor een passende vergoeding.

Code Diversiteit en Inclusie
Kunstbende bereikt een grote groep jongeren die durven anders te zijn. Daarmee zien we diversiteit bij de deelnemers; in opleiding, culturele achtergrond, leeftijd en gender.  Kunstbende zet op allerlei manieren in op de vier pijlers uit de code: programma, publiek, personeel en partners.