Kunstbende Nederland

WhatsApp 06 120 760 73,  of tik op deze link om ons een bericht te sturen op WhatsApp. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00. 
Bezoek- en postadres
Kunstbende, Polonceau-kade 19 1014 DA Amsterdam
E-mail hallo@kunstbende.nl

TEAM

Directie
Marjolein Rietveld

Wedstrijdcoördinatie & Kunstbende Young Creators Festival
Anke Koenraadt (coördinator wedstrijd & festival)
Martje Bergsma (assistent wedstrijd & festival)
Jonas de Vries (technisch producent festival)
Teun van den Brink (technisch assistent festival)
Merle Verbraecken (stagiaire Wedstrijd)

Events & Partnerships
Marloes Bakema
Laura Marchal (stagiaire Events & Partnerships)

Marketing & Communicatie
Janneke Moerel
Cas van Asseldonk (stagiair Social Media, Webredactie & Pers)
Arianne Doppenberg (beeldredacteur)
Marcel de Koning (videoredacteur)

Talentontwikkeling
Lykele Per Ferwerda
Renée Rijpstra (stagiaire Talentontwikkeling)

Over de organisatie

De statutaire naam van Kunstbende is Stichting Kunstbende. De stichting heeft ten doel om alle vormen van kunst onder de aandacht van jongeren te brengen. En de cultuurdeelname onder jongeren op (inter)nationaal te bevorderen door middel van wedstrijden, projecten en festivals. Stichting Kunstbende is een algemeen nut beogende instelling. Deze status geeft donateurs de mogelijkheid om hun gift fiscaal af te trekken van de belasting. Wilt u meer weten, bezoek dan deze pagina van de Belastingdienst. U kunt hier meer lezen over Kunstbende en de Anbi.

Organisatie & bestuur
Kunstbende bestaat uit een landelijk bureau en twaalf regionale afdelingen. De regio’s zijn ondergebracht bij bestaande culturele instellingen. Het landelijke team bestaat uit vijf medewerkers (4,1 fte), aanvullend met drie stagiaires. Kunstbende volgt de CAO Toneel en Dans voor de verloning van haar medewerkers. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit: Geert van Itallie (voorzitter), Jeanneke Scholtens (penningmeester), Erik van der Hoff (lid) en Sharon de Randamie (lid). Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Alle verantwoordelijkheden en afspraken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en een bestuur-directie reglement.

Kunstbende wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Talent & Festivals en Rabobank. Verder werkt Kunstbende samen met verschillende sponsors en partners. De jaaromzet van de stichting is rond de 1 miljoen euro.

Codes
Kunstbende onderschrijft en volgt de Fair Practice CodeCode Diversiteit & Inclusie en Governance Code Cultuur.

Fair Practice Code
Kunstbende hanteert voor het personeel een eerlijke beloning. We volgen de CAO Toneel en Dans. Freelancers die wij  inhuren voor productie, coaching, workshops en masterclasses worden marktconform uitbetaald. Voor de inzet van vrijwilligers is een vergoeding beschikbaar. Kunstbende programmeert op verschillende events acts van jonge makers. We zorgen altijd voor een passende vergoeding.

Code Diversiteit en Inclusie
Kunstbende bereikt een grote groep jongeren die durven anders te zijn. Daarmee zien we diversiteit bij de deelnemers in opleiding, culturele achtergrond, leeftijd en gender.  Kunstbende zet op allerlei manieren in op de vier pijlers uit de code: programma, publiek, personeel en partners.

Governance Code Cultuur
Kunstbende werkt met een bestuursmodel. De afspraken zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directie reglement. Dit model en de afspraken sluiten aan bij de acht principes van de Governance Code Cultuur. Het bestuur houdt toezicht, adviseert en controleert. Het bestuur is samengesteld met leden in en buiten de sector.