Corona

Tijdens de voorrondes van Kunstbende 2021 zullen, afhankelijk van de dan geldende protocollen, veiligheidsmaatregelen voor deelnemers en personeel gehanteerd worden. Op deze manier kunnen wij de voorrondes op een veilige en verantwoorde manier organiseren. Hieronder kun je meer lezen over de huidige maatregelen. Let op: dit kan de komende maanden veranderen. We volgen de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM.

Iedere voorronde zal aansluitend werken met een protocol vanuit het podium, schouwburg of zaal waar de desbetreffende voorronde gehouden wordt. Deze protocollen zijn terug te vinden op de voorronde pagina’s of op de website van de locatie.

Getroffen maatregelen

Onderstaande maatregelen gelden voor alle voorrondes die Kunstbende in 2021 organiseert.

Algemene basisregels worden te allen tijde nageleefd door alle aanwezigen op de voorrondes:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • 1,5 meter afstand
 • Handen regelmatig wassen
 • Handen regelmatig desinfecteren
 • Vermijd drukte
 • Draag een mondkapje als je in de zalen loopt
 • De groepsgrootte buiten is maximaal 2 personen – geen samenscholing of ophoping

HYGIËNE

 • Oppervlakken worden regelmatig schoongemaakt
 • Deurkrukken en andere aanrakingspunten worden regelmatig schoongemaakt
 • Na iedere productie dag worden alle zalen en haar oppervlakken gereinigd
 • Toiletten worden regelmatig schoongemaakt
 • Toiletten zijn voorzien van desinfecterende zeep en papieren doekjes
 • Er staan backstage en in de zaal voldoende handpompen om handen te desinfecteren

CREW

 • Crew wordt gebriefd op Corona protocollen
 • In de ochtend is een Coronaprotocol doorloop voor de crew
 • Per zaal is een zaalcoördinator verantwoordelijk voor het naleven van de Corona protocollen
 • Crew houdt onderling 1,5 meter afstand. Indien dit niet mogelijk is bij het uitvoeren van de werkzaamheden, worden er spatschermen geplaatst
 • Crew krijgt mondkapjes aangeboden en moet deze gedurende de dag dragen
 • Technische crew volgt protocollen van technische leveranciers

FINALISTEN/BRENGERS

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van: personen uit één huishouden
 • Iedereen draagt binnen in de gebouwen een mondkapje (behalve bij optreden)
 • Iedereen heeft voor betreden van één van de zalen een gezondheidscheck ingevuld. Bij het antwoorden met ‘ja’ op één van de vragen, geen toegang
 • Alle aanwezigen worden geregistreerd met naam, telefoonnummer en emailadres
 • Er staan backstage en in de zaal voldoende handpompen om handen te desinfecteren
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een garderobe.

 

INSTRUCTIE & SIGNING

 • Alle brengers krijgen een zitplek toegewezen, altijd op 1,5 meter afstand van de jury of iemand anders
 • Artiesten mogen zich enkel melden op de tijd die is afgesproken en mogen eerder niet verzamelen voor een gebouw. Artiesten komen in groepen van maximaal 2 personen aan.
 • Er is een aparte ingang & een aparte uitgang, deze kruisen elkaar niet
 • Bij de ingang staan de belangrijkste maatregelen afgebeeld op een bord
 • Verder worden artiesten en begeleiders op de hoogte gesteld van maatregelen via telefonische en mail contact en onze website (kunstbende.nl/corona)
 • Door de hele zaal worden aanwezigen langs een bepaalde route geleid, door bewegwijzering op de vloer
 • Bij wachtpunten zoals het toilet wordt een rij op 1,5 m afstand gecreëerd
 • Meezingen en juichen is niet toegestaan
 • Samenscholing voor gebouwen wordt niet toegestaan en op gecontroleerd

Versie: 9 april 2021