ANBI

Stichting Kunstbende is een algemeen nut beogende instelling. Deze status geeft donateurs de mogelijkheid om hun gift fiscaal af te trekken van de belasting. Wilt u meer weten, bezoek dan deze pagina van de Belastingdienst.

De statutaire naam van Kunstbende is Stichting Kunstbende. De stichting heeft ten doel om alle vormen van kunst onder de aandacht van jongeren te brengen. En de cultuurdeelname onder jongeren op (inter)nationaal te bevorderen door middel van wedstrijden, projecten en festivals.

Het BTW-nummer van Kunstbende is NL006692187B07. Het KvK-nummer is 41156357.

Kunstbende wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Talentontwikkeling. Verder werkt Kunstbende samen met verschillende sponsors en partners.

Het bestuur van Kunstbende bestaat uit een voorzitter, penningmeester en minimaal één algemeen bestuurslid, tot een maximum van vijf personen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Kunstbende onderschrijft en volgt de codes Fair Practice, Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur.

Kunstbende volgt de CAO Toneel en Dans voor de verloning van haar medewerkers.

Verdere stukken ten behoeve van de ANBI-status kunt u hieronder downloaden. Verspreiding en/of publicatie van onderstaande stukken is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Beleidsplan 2017-2020

Download
Activiteitenverslag + toelichting 2018

Download
Balans 2018

Download
Activiteitenverslag + toelichting 2017

Download
Balans 2017

Download
Activiteitenverslag + toelichting 2016

Download
Balans 2016

Download
Activiteitenverslag + toelichting 2015

Download
Balans 2015

Download
Activiteitenverslag + toelichting 2014

Download
Balans 2014

Download